VEŘEJNÝ PROSTOR MĚST S DĚTMI PRO DĚTI

Jak se stát
Child Friendly City?

poradenská činnost a
zpracování studií

Vzdělávání
dílny pro děti,
přednášky pro
širokou veřejnost

Potřebujete změnit
něco ve Vašem okolí?

komunitní plánování
a nápady pro Vaše
sousedství